helps.pl

Najlepsze zasłony w Sieci

Zasiłek na dzieci w Niemczech

Otrzymanie przez Polaków tzw. Kindergeldu uwarunkowane jest przedstawieniem w Familienkasse szeregu dowodów na przykład dotyczących spraw bytowych. Po spełnieniu wszystkich warunków zasiłek jest przyznawany i wypłacany nawet do czterech lat wstecz od momentu przybycia do Niemiec obliczanych do dnia wydania decyzji. Następnie zasiłek na dzieci wypłacany jest co miesiąc, aż do ustania prawa do świadczeń. Może to być np. zakończenie pobytu w Niemczech. Warto pamiętać o zgłoszeniu wyjazdu do Familienkasse, w przeciwnym razie można narazić się na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.


Doradca podatkowy - Steurberater
Logenstraße 8
15230 Frankfurt (Oder)
tel. 0335/86949279