helps.pl

Najlepsze zasłony w Sieci

Profesjonalny kurs kucharski


W ofercie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie znaleźć można rozmaite oferty kursów zawodowych. Można zdecydować się między innymi na szkolenie branży budowlanej czy spożywczej.
Chcesz wziąć udział w kursie kucharskim w Lublinie? Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie organizuje trzymiesięczne szkolenie we wspomnianym zakresie. Po ukończeniu kursu, każdy słuchacz powinien między innymi posiadać umiejętność wdrażania systemów zapewniania zdrowotnej jakości żywności, użytkowania narzędzi, maszyn, urządzeń i sprzętu, a także przechowywania surowców, półproduktów, potraw i napojów. Program kursu obejmuje także praktykę zawodową, która powinna trwać 350 godzin. Warto podkreślić, że plan zajęć obejmuje także przedmioty ogólne.


Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Rynek 2
20-111 Lublin
tel. 81 743-69-42