helps.pl

Najlepsze zasłony w Sieci

Pro-Perfekt - karty charakterystyki substancji

Bezpieczeństwo związane z substancjami chemicznymi groźnymi dla zdrowia, życia czy dla środowiska jest w odpowiedni sposób unormowane prawnie. Każdy sprzedawca musi chociażby przestrzegać tego, aby do sprzedaży dołączona została karta charakterystyki substancji. Jest to szereg informacji związanych z tym jak dbać o bezpieczeństwo, co zrobić w razie zagrożenia oraz jak prezentuje się skład. Za przygotowanie tych wszystkich danych może być odpowiedzialna ta firma, gdzie oprócz profesjonalnego podejścia spotkamy się także z naprawdę dobrymi cenami.


Pro-Perfekt
Gnieźnieńska 3/20
61-015 Poznań
tel. 662 011 087